Teambuilding

Home/Training/Teambuilding
Teambuilding 2017-03-19T12:04:37-04:00

Een leuke dag of dagdeel samen met collega’s of met nieuwe samenwerkingspartner werken aan samenwerking op een speelse manier? Key to Grip geeft teambuildingsbijeenkomsten door middel van technieken uit de theatersport/improvisatietheater. Theatersport is bekend geworden door de Lama’s.

Het kan zijn dat u gewoon een leuke middag wilt hebben met uw medewerkers. Dan is het ook mogelijk dat er een programma gemaakt wordt waarin ‘lol’ hebben voorop staat

Het kan ook zijn dat u er toch een thema aan wilt verbinden. Dan wordt er een programma gemaakt die kan gaan over bijvoorbeeld Zichtbaarheid of Lef.

Deze manier van werken kan ook gaan om de samenwerking te verbeteren, de communicatie in het team of met andere teams te verbeteren. De uitgangspunten van improvisatietheater zijn direct te vertalen naar de werkvloer. De uitgangspunten zijn:

  • “Laat de ander schitteren”. Met andere woorden: maak gebruik van elkaars talenten, geef een goede voorzet die de ander mag inkoppen. Als iedereen er voor zorgt dat de ander kan scoren is de kans op een mooie scene groter.
  • Bij de eerste hoort ook “Loslaten van je eigen idee”. Veronderstel dat je met een bepaald idee een (werk)situatie ingaat en je idee blijkt niet te werken. Laat dat idee dan los, want als je aan dit idee vasthoudt is de kans heel groot dat je manier van communiceren niet meer effectief is.
  • “Durf te falen” betekent fouten mogen maken en er van leren.
  • “Accepteer het aanbod”. Accepteer wat er is. Als de basis voor een huis nog niet goed is en je bouwt toch door dan is de kans vrij groot dat het huis allerlei gebreken krijgt. Dus accepteer dat de basis niet goed is en ga daar mee aan de slag. Ook in gesprekken wordt er vaak geen aandacht gegeven aan wat er op dat moment is. Meestal merken mensen dat doordat ze een gevoel krijgen dat er iets niet klopt. Accepteer dat aanbod en ga daarmee aan de slag zodat de communicatie helder blijft.