O-Samenwerking

Home/O-Trainingen/O-Samenwerking
O-Samenwerking 2016-08-29T08:58:35-04:00

In de training Zullen We…?  krijgen de deelnemers verschillende problemen voorgelegd die ze alleen kunnen oplossen door samen te werken. In de verschillende oefeningen zullen ze merken de input van elke deelnemer invloed heeft, en ze worden gedwongen hun eigen idee los te laten. Gaandeweg de training zullen ze merken dat ze als groep veel sterker zijn dan als verzameling individuen, en dat groepsverantwoordelijkheid tot verrassende resultaten kan leiden.
We beginnen met simpele, vaak grappige spellen en oefeningen. De oefening wordt besproken en er wordt gewezen op parallellen met de werkvloer.
Bijvoorbeeld: de deelnemers worden in duo’s verdeeld. De ene deelnemers sluit zijn ogen, en moet de stem van de ander volgen. Deze ander moet zorgen dat de ‘blinde’ veilig door de ruimte kan lopen, zonder ergens tegenaan te botsen.
De parallel met de werkvloer kan luiden: hoe eng is het om de controle uit handen te geven? Durf je blind op een ander te vertrouwen? Hoe voelt het wanneer je verantwoordelijk bent voor een ander in plaats van voor jezelf? Hoe voelt het om wel of niet vertrouwd te worden?

Andere onderwerpen die aanbod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: feedback geven, confronteren, grenzen stellen, professionaliteit, zichtbaarheid.

Gaandeweg de training worden de oefeningen persoonlijker en ingewikkelder. De training eindigt met een brainstormsessie en/of gezamenlijke afspraken en een evaluatie.

Doelen/resultaten

Na de training Zullen We…? zijn de deelnemers zich bewust van de rollen binnen het team, maar zijn ze ook in staat deze rollen los te laten. Ze weten hoe ze effectief kunnen samenwerken, doordat ze hun eigen idee durven loslaten en zich bewuster zijn van de groepsverantwoordelijkheid. Waarschijnlijk hebben ze in zichzelf en in de collega’s onvermoede talenten naar boven zien komen, waardoor ze als team sterker en saamhoriger kunnen functioneren.