Drijfveren

Drijfveren 2017-03-19T12:04:37-04:00

Schermafbeelding 2014-09-26 om 10.13.47De motivatie van mensen om (top)prestaties te leveren neemt toe naarmate zij hun passies, voorkeuren en interesses kwijt kunnen in hun functie of werkomgeving. Omgekeerd, mensen raken gedemotiveerd en gestrest op het moment dat zij in een functie of loopbaan te veel concessies moeten doen aan de normen en waarden die zij persoonlijk belangrijk achten.

Het achterhalen van die drijfveren is echter niet eenvoudig. Vaak is het voor de betrokkene zelf al heel moeilijk om te verwoorden vanuit welk perspectief hij of zij de wereld bekijkt. Niet voor niets spreekt men ook wel van hidden motivators. De TTISI-Werkgerelateerde Drijfveren Analyse maakt het u makkelijker om door te dringen tot deze drijfveren.

In korte tijd worden de drijfveren achter het gedrag in kaart gebracht. Er ontstaat inzicht in het waarom iemand de dingen doet zoals hij of zij ze doet. Op deze manier kan bepaald worden of prestaties wel geleverd kunnen worden zonder dat de persoon in conflict komt met zijn of haar innerlijke beweegredenen.

De drijfveren die in deze analyse in kaart worden gebracht, zijn gebaseerd op een zestal door de Zwitserse gedragswetenschapper Eduard Spranger geformuleerde basisattituden. De twee (soms drie) drijfveren waarop de respondent het hoogst scoort, motiveren hem of haar om in actie te komen.

Voor meer informatie: info@keytogrip.nl of 06-42082498