Training

Home/Training
Training 2016-09-19T09:06:16-04:00

Teams werken samen om een bepaald doel te halen. Belangrijkste is, denk ik, dat zij dat doen wat een bijdrage levert voor hun klant. Dit kan zowel een interne als externe klant zijn.

Key to Grip begeleidt om de samenwerking in teams te verbeteren met als doel een betere bijdrage voor de klant, gebruikĀ  van ieders talenten en het respect hebben voor elkaars valkuilen, sterke kanten en kennis en verschillen om SAMEN te komen tot samenwerking.

Deelnemers leren tijdens de bijeenkomsten welke invloed hun gedrag en de rollen, die ze- bewust- of onbewust innemen, hebben op andere teamleden en dus ook op de samenwerking. Door de training wordt de dynamiek in de groep helder. Worden belemmeringen, mogelijkheden, valkuilen, verwachtingen en bedoelingen duidelijk. Er worden handvatten aangereikt om dit inzicht verder uit te bouwen en communicatie en gedrag effectiever in te zetten.

De manier van werken kan verschillend zijn. Het kan gaan in de vorm van brainstormsessie, intervisie of een workshop door middel van technieken uit het improvisatietheater, of teamcoaching.

Ook kan er een TTISI gedragsanalyse voor het hele team worden gemaakt. Zie hiervoor onder het kopje gedragsanalyse en drijfverenanalyse bij coaching.