Communicatie

Home/O-Trainingen/Communicatie
Communicatie 2014-09-25T09:57:08-04:00

De training

In de training Zég Dat Dan! worden de meest voorkomende manieren van communicatie behandeld door middel van oefeningen en confrontaties. Zonder meteen in zware rollenspellen te vervallen, wordt de deelnemers een spiegel voorgehouden over hun eigen manier van communiceren. Tijdens de training leren ze zich bewust te zijn van hun uitstraling, en leren ze bepaalde communicatiemiddelen wel of juist niet in te zetten in specifieke situaties.
We beginnen met simpele, vaak grappige spellen en oefeningen. De oefening wordt besproken en er wordt gewezen op parallellen met de werkvloer.
Bijvoorbeeld: de deelnemers worden in duo’s verdeeld. Deelnemer A gaat een eenvoudige handeling uitbeelden (bijvoorbeeld afwassen) en deelnemer B gaat expres fout raden (‘je bent de was aan het ophangen, nee je bent iets aan het fotokopiëren’). Deelnemer A moet dan, zonder te praten, proberen de handeling steeds duidelijker uit te beelden, net zo lang totdat de ander er niet meer omheen kan dat hij aan het afwassen is.
De parallel met de werkvloer kan luiden: hoe frustrerend is het wanneer de ander je niet begrijpt? Hoe kan het dat je zelf denkt dat iets heel duidelijk is, maar de ander er toch wat anders in kan of wil zien? Heb je meerdere mogelijkheden om iets duidelijk te maken, of weet je maar één manier?
Gaandeweg de training worden de oefeningen intensiever en persoonlijker. De training eindigt met een brainstormsessie en/of gezamenlijke afspraken en een evaluatie.

Doelen/resultaten

Na de training Zég Dat Dan! zijn de deelnemers zich bewuster van hun manier van communiceren. Ze kunnen van tevoren hun doelen en verwachtingen vaststellen, en kunnen aan de hand daarvan het juiste communicatiemiddel inzetten. Ze kunnen ‘ruis’ in communicatie gemakkelijker herkennen en deze vermijden of oplossen en krijgen handvatten om zelf invloed uit te oefenen en de verantwoordelijkheid te nemen.